Abnormal Data Processing

Is a small independent publisher based in Amsterdam.
We publish books that are inspiring, layered, autonomous, well designed, surprising, weird, visual, and exeptional.
# 02: Autonomie door tegenspraak
# 02: EHBK / OT301

Dit boek is opgedragen aan de subcultuur in Amsterdam, die we met dit boek niet alleen willen documenteren maar ook een toekomst willen geven. Het beschrijft onze collectieve worsteling met grote vragen en veranderingen, zowel in de maatschappij als onze eigen organisatie, maar ook onze strijdlust en ons optimisme. Het is daarmee het verslag van een zoektocht en een onderzoek, een archiefdocument en een naslagwerk, wisselt kennis en ervaringen uit en zoekt naar nieuwe manieren om subcultuur, experiment en radicale politiek met elkaar te verbinden. Het boek bestaat uit drie delen, die grofweg corresponderen met drie momenten in de tijd: het eerste deel beschrijft waar we nu staan, het tweede waar we over dertig jaar misschien zijn, en het derde waar we vandaan komen.

Het eerste deel van het boek bestrijkt de periode van 2011 tot en met 2013, waarin we onder de noemer 'Overhaal' hebben gewerkt aan de professionalisering van de organisatie en de inhoudelijke verbreding en verdieping van het collectief. Wat betekenen de begrippen 'autonomie’, 'zelforganisatie' en 'collectief eigendom' voor ons, en hoe integreren we die in onze visie en organisatie? Hoe ziet de subcultuur in New York, Hamburg en Bern er uit? Wat kunnen we leren van andere panden in Amsterdam? Deze en meer vragen hebben we de afgelopen drie jaar als collectief onderzocht, in brainstorms en discussies, waar naast leden ook mensen van buiten de vereniging aanschoven. Gebruikmakend van de recente politieke theorievorming plaatsten we al deze gesprekken in een kritisch kader, en gaan we na welke noties van autonomie, zelforganisatie en collectief eigendom in de toekomst bruikbaar zouden kunnen zijn voor OT301 en andere initiatieven in de stad. We sluiten dit deel af met een rondgang langs verschillende alternatieve plekken in Amsterdam, die hun relatie tot OT301 beschrijven, en een schets geven van hoe zij zichzelf zien binnen de subcultuur van Amsterdam, nu en in de toekomst.

In het tweede deel van het boek blikken we vooruit. We benaderden een aantal schrijvers, kunstenaars en denkers om een toekomstvisie uit te werken. In welke richting ontwikkelt de maatschappij zich, welke consequenties heeft dit voor OT301 en hoe kunnen we hierin ingrijpen?

Geert Lovink, universitair hoofddocent Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam, stelt dat het claimen van fysieke ruimte allang niet meer de frontlinie vormt, nu moderne middelen voor communicatie – en controle – niet alleen de stedelijke ruimte om ons heen veranderen, maar ook onszelf. Hij roept op om elke vorm van nostalgie achter ons te laten, en progressieve organisatievormen te bedenken en implementeren. Zelf doet Lovink met het concept 'orgnet' hiertoe een aanzet.

Schrijver Daniël Rovers deed veldonderzoek in OT301 en de buurt en schreef hierover een kort verhaal. In '1 hele grote dissonant, oftewel: Hoe OT301 aan zijn einde kwam' laat hij zien hoe het. OT301 zou kunnen vergaan wanneer commercialisering en gentrification zich doorzetten, maar ook hoe de plek een dissonant zou kunnen blijven in het overgereguleerde stadslandschap.

Ook Bart Stuart en Klaar van de Lippe, een kunstenaarsduo dat een vaste werkplek heeft op het NDSM-terreim, stellen de vraag wat een ongepolijste plek als OT301 midden in een vastgoedparadijs betekent.

Elke Uitentuis, tot slot, beschrijft vanuit haar eigen ervaringen in Caïro en met het Wij Zijn Hier-collectief de effecten van privatisering van de openbare ruimte op het handelen van het individu. Ook zij stelt een nieuwe vorm voor waarin autonomie, zelforganisatie en collectief eigendom een plek zouden kunnen krijgen.

In het derde en laatste deel van het boek wordt de ontstaansgeschiedenis van de vereniging Eerste Hulp Bij Kunst en het pand OT301 beschreven. Het voert de lezer langs de kraak in 1999, het eerste huurcontract en ten slotte koop van het pand in 2006, en de moeilijke keuzes die de vereniging heeft moeten maken gedurende deze periode, soms ten koste van ideologische standpunten. De tekst is aangevuld met korte interviews met directe betrokkenen in diverse fasen van het proces, onder meer afkomstig van de politiek, Bureau Broedplaatsen en Triodos Bank, en ruim voorzien van cijfermateriaal uit de periode 1999 tot 2014. We sluiten het boek af met een groot beeldverslag van bijna vijftien jaar EHBK en OT301.

Dit boek komt uit in het jaar dat de OT301 vijftien jaar bestaat. We hopen dat het een inspiratie kan zijn voor individuen en collectieven die dromen van een plek die afwijkt van de standaard, niet  wordt gedreven door financiële motieven en waarin waarin autonomie, zelforganisatie en collectief eigendom belangrijke waarden zijn. the period from 1999 to 2014. We close the book with an extensive report in images of almost fifteen years of EHBK and OT301.

This book is being published in the year that OT301 celebrates its fifteenth year. We hope it will be an inspiration for individuals and collectives who dream of a space that deviates from the standard, that is not driven by financial motives and within which autonomy, self-organization and collective property are decisive values.


Back to home page

# 02: Synopsis NL